Assyria 90~arcwiki

Joined 14 ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ 2007
no edit summary
<big><big> ܫܠܡܐ ܠܟܘܢ ܐܢܐ ܫܡܝ ܝܘܚܢܢ ܘ ܟܚܝܐ ܐܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕ[[ܣܘܝܕ]]. ܫܪܫܐ ܕܝܠܝ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܕ ܐܢܚܝܠ ܒ[[ܛܘܪ ܥܒܕܝܢ]] ܒ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]].
ܫܡܝ ܒܘܝܟܝܦܕܝܐ ܕܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ ܗܘ </big></big>[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Assyria_90| Assyria 90].
 
[[en:User:Assyria 90]]