«ܣܘܪܝܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

Undo revision 20089 by 134.76.2.13 (Talk)
(Undo revision 20089 by 134.76.2.13 (Talk))
'''ܣܘܪܝܝܐ''' ܗܘ:
'''ܣܘܪܝܝܐ''' ܥܡܐ ܗܘ ܒܓܢܣܗ ܐܪܡܝܐ ܥܡܘܪ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܢܗܘܝܢ ܘܟܠܗ̇ ܣܘܪܝܐ. ܒܬܪ ܕܩܒܠܘ ܐܪ̈ܡܝܐ ܡܫܝܚܝܘܬܐ ܐܬܟܢܝܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܪܫܘܢ ܡܢ ܐܪ̈ܡܝܐ ܚܢ̇ܦܐ. ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܬܘܪ̈ܝܐ.
 
*[[ܐܪ̈ܡܝܐܐܬܘܪ̈ܝܐ]] (ܘ[[ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕ ܐܢܛܝܟܝܐ ܘܐܕ ܟܠܐ ܡܕܢܚܐ|ܣܘܪܝܝܐ]] ܘ[[ܐܪܡܝܐ]] ܘ[[ܟܠܕܝܐ]])
*[[ܡܪܘܢܝܐ|ܡܪ̈ܘܢܝܐ]]
*[[ܡܠܟܝܐ|ܡܠܟ̈ܝܐ]]
*[[ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ|ܟܪ̈ܣܛܝܢܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ]]
*[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]]
**[[ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ]]