«ܒܪ ܐܢܫܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[Image:Hong Kong Skyline Restitch - Dec 2007.jpg|thumb|400px|ܐܢ ܒܪ ܢܫܐ ܣܘܡܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝ ܡܫܘܫܘܛܐ ܐܟܼ ܗܕܐ ܣܪܬܐ ܒ[[ܗܘܢ ܟܘܢ]]]]
ܗܘ '''ܒܪ ܢܫܐ''' ܐܬܼܝ ܡܢ [[ܚܒܫܬܐܝܒܫܬܐ]] ܕ[[ܐܦܪܝܩܐ]] ܩܕܡ 200.000 ܫܢܝܐ. ܐܢ ܒܪ ܢܫܐ ܐܝܬܗ ܡܐܚܐ [[ܡܫܘܫܘܛܐ]] ܘܥܡܗ ܩܘܕܪܝܢ ܕܡܡܠܠܢ ܒ[[ܠܫܢܐ]] ܡܫܚܠܦܐ܀
13

edits