«ܡܠܚܐ (ܐܨܪܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
The file Image:Tablesalt.jpg has been removed, as it has been deleted by commons:User:Zscout370: ''Missing essential information: source and/or license: many of his images were copyvios on en.wp''. ''[[m:User:CommonsDelin
ܙ (Fixed gender.)
ܙ (The file Image:Tablesalt.jpg has been removed, as it has been deleted by commons:User:Zscout370: ''Missing essential information: source and/or license: many of his images were copyvios on en.wp''. ''[[m:User:CommonsDelin)
 
[[ܠܦܦܐ:Tablesalt.jpg|thumb|ܡܠܚܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ]]
 
'''ܡܠܚܐ''' ܗܝ ܓܘܫܡܐ ܩܪܣܐ ܝܒܝܫܐ ܡܫܬܪܝܢܐ ܒ[[ܡܝܐ|ܡܝ̈ܐ]] ܕܒܗ [[ܡܘܕܟܐ|ܡܬܡܕ̈ܟܢ]] ܛܥܡܬ̈ܐ ܘܡܬܢܛܪܝܢ [[ܒܣܪܐ|ܒܣܪ̈ܢܐ]] ܘܡܬܒܣܡ ܛܥܡܗܘܢ܀