«ܟܪܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܣܢܦܬ ܩܠܒܐ:ܨܒܥܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܂
(ܕܦܐ ܚܕܬܐ)
 
(ܣܢܦܬ ܩܠܒܐ:ܨܒܥܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܂)
[[file:Thumbs_up.jpg|thumb|ܟܪܬܐ]]
{{ܨܒܥܐ}}
 
'''ܟܪܬܐ''' ܗܝ [[ܨܒܥܐ]] ܕ[[ܟܪܝܐ]]ܕܟܪܝܐ ܗܝ ܘ[[ܥܒܝܐ]]ܘܥܒܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܨܒܥ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܨܒܥܐ ܥܗܝܕܬܐ ܕ[[ܐܝܕܐ|ܐܝܕܝ̈ܐܐܝܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܪܓܠܐ|ܪ̈ܓܠܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܟܪܵܬ݂ܵܐ|ܟܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐܟܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ|ܟܪܳܬ̥ܳܐܟܪܳܬ݂ܳܐ|ܟܪ̈ܳܘܳܬ̥ܳܐܟܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ}}
 
[[ܣܕܪܐ:ܨܪܘܝܘܬܐ]]