«ܟܪܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܣܢܦܬ ܟܢܘܫܝܐ܂
(ܣܢܦܬ ܩܠܒܐ:ܨܒܥܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ܂)
ܙ (ܣܢܦܬ ܟܢܘܫܝܐ܂)
{{ܨܒܥܐ}}
 
'''ܟܪܬܐ''' (ܟܢܘܫܝܐ: '''ܟܪ̈ܘܬܐ''') ܗܝ [[ܨܒܥܐ]] ܕܟܪܝܐ ܘܥܒܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܨܒܥ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܨܒܥܐ ܥܗܝܕܬܐ ܕ[[ܐܝܕܐ|ܐܝܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܪܓܠܐ|ܪ̈ܓܠܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܟܪܵܬ݂ܵܐ|ܟܪ̈ܲܘܵܬ݂ܵܐ|ܟܪܳܬ݂ܳܐ|ܟܪ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ}}