«ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܕܝܐܬܝܩܝ -> ܕܝܬܝܩܝ using AWB
ܙ (ܪܘܒܘܛ ܚܘܠܦܐ: zh:約翰一書; تغييرات تجميلية)
ܙ (ܕܝܐܬܝܩܝ -> ܕܝܬܝܩܝ using AWB)
'''ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ''' ܚܕܐ ܡܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕ[[ܕܝܐܬܝܩܝܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ]]. [[ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܚܐ]] ܟܬܒ ܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܠܥܡܐ ܡܫܝܚܝܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܝܬ ܚܡܫܐ ܨܚܚ̈ܐ ܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ܀
 
{{ܣܦܪܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ}}
 
== ܐܣܘܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ ==
2,685

edits