«ܥܪܘܒܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܚܪ̈ܢܐ.
ܙ (r2.7.1) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: zh-min-nan:Lé-pài-gō͘)
ܙ (ܐܚܪ̈ܢܐ.)
'''ܥܪܘܒ݂ܬܐ''' ܗܝ [[ܝܘܡܐ]] ܫܬܝܬܝܐ ܕ[[ܫܒܘܥܐ]] ܢܦܝܠܬܐ ܒܝܬ ܚܡܫܒܫܒܐ ܘܫܒܬܐ܂ ܥܪܘܒܬܐ ܗܝ ܝܘܡܐ ܕܒܘܛܠܢܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ|ܡܘܫܠܡܢ̈ܐܡܫܠܡܢ̈ܐ]]܀
 
{{ܝܘܡܐ ܕܫܒܘܥܐ}}