«ܣܘܕܐܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܝܣܦܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܣܘܕܐܢ ܬܝܡܢܝܬܐ.
ܙ (r2.6.5) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: roa-tara:Sudan)
(ܝܣܦܬ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܣܘܕܐܢ ܬܝܡܢܝܬܐ.)
}}
 
'''ܣܘܕܐܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: السودان܄ [[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ|ܐܢܓܠܐܝܬ]]: Sudan) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܐܦܪܝܩܐ]]܂ ܣܘܕܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܡܨܪܝܢ]] ܘܥܡ [[ܐܪܬܪܝܐ]] ܘܥܡ [[ܟܘܫ]] ܘܥܡ [[ܟܢܝܐܣܘܕܐܢ ܬܝܡܢܝܬܐ]] ܘܥܡ [[ܩܝܢܝܐ]] ܘܥܡ [[ܐܘܓܢܕܐ]] ܘܥܡ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ ܕܟܘܢܓܘܕܩܘܢܓܘ]] ܘܥܡ [[ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܐܦܪܝܩܐ ܡܨܥܝܬܐ]] ܘܥܡ [[ܬܫܐܕ]] ܘܥܡ [[ܠܘܒܐ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܣܘܕܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܥܪܒܐܝܬ܀
 
[[ace:Sudan]]