«ܣܢ (ܢܗܪܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
[[File:Bridge over seine bs.jpg|thumb|ܓܫܪܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܣܝܢ]]
([[ܠܫܢܐ ܣܝܢ|ܦܪܢܣܐܝܬ]]: La Seine‏)
ܐܝܠܗ ܚܕ̣ ܡܢ ܢܗܪ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܟܐ ܢܒܥ ܡܢ ܓܪܒܝܐ ܕܦܪܢܣܐ.
ܘܚܕ̣ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܐ ܕܣܦـܢܐ ܕܬܓܪܘܬܐ.
1,302

edits