«ܝܘܗܐܢ ܓܘܛܢܒܪܓ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (ܫܢܐ ܝܘܗܢ ܓܘܛܢܒܪܓ ܠ ܝܘܗܐܢ ܓܘܛܢܒܪܓ: ܫܡܐ ܛܒܐ.)
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Gutenberg.jpg|thumb|ܝܘܗܢܝܘܗܐܢ ܓܘܛܢܒܪܓ]]
 
'''ܝܘܗܢܝܘܗܐܢ ܓܢܣܦܠܝܫ ܬܣܘܪ ܠܕܢ ܬܣܘܡ ܓܘܛܢܒܪܓ''' ([[ܠܫܢܐ ܓܪܡܢܝܐ|ܓܪܡܢܝܐܓܪܡܢܐܝܬ]]: Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg) ܗܘܐ ܨܪܦܐ [[ܓܪܡܢ|ܓܪܡܢܝܐ]] ܘ[[ܒܪܘܝܐ]] ܕ[[ܡܐܟܢܐ ܕܟܬܒܐ]]܀
 
[[als:Johann Gutenberg]]