«ܚܝܘܬܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܝܣܦܬ ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܕܩܬ ܪܬܡܐ.
(ܦܐܬܐ ܚܕܬܐ)
 
(ܝܣܦܬ ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ ܘܒܕܩܬ ܪܬܡܐ.)
[[ܠܦܦܐ:Animalia_diversity.jpg|thumb|ܐܕ̈ܫܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܚܝܘܬ̈ܐܕܚܝܘ̈ܬܐ]]
 
'''ܚܝܘܬܐ''' (ܓܕܡܐ ܩܕܡܝܐ: '''ܚܝܘܐ''') ܗܝ ܟܢܫܐ ܕ[[ܐܝܬܝܐ|ܐܝܬܝ̈ܐ]] [[ܚܝܐ|ܚܝ̈ܐ]] ܡܬܪܓܫܢܐ ܣܓܝ [[ܟܘܪܐ|ܟܘܪ̈ܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܚܲܝ݇ܘܬ݂ܵܐܚܲܝܘܼܬ݂ܵܐ|ܚܲܝ̈ܘܵܬ݂ܵܐ|ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܐ|ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ}}
 
[[ace:Binatang]]