«ܡܘܚܡܕ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
No edit summary
(ܕܟܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Siyer-i Nebi 298a.jpg|thumb|ܡܚܡܕܡܘܚܡܕ ܥܠ [[ܥܝܠܐ]] ܥܡ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟ̈ܐܡܠܐܟ̈ܝܢ ܒܬܪܗ.]]
 
'''ܡܘܚܡܕ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]]: محمد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܚܪܝܐ ܒܓܘ ܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܡ]]. ܡܘܚܡܕ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܝܟܘ]] ܘܡܝܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܕܝܢܐ]].
ܡܘܫܠܡܢܐ'''ܡܘܚܡܕ''' ܡܗܝܡܝܢ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] مُحَمَّد) ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܐܚܪܝܐ ܒܓܘ ܬܘܕܝܬܐ ܕ[[ܐܣܠܐܡ]]. ܡܘܚܡܕ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬܐ 571 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܡܟܐ (ܡܕܝܢܬܐ)|ܡܟܐ]] ܘܡܝܬ ܒܫܢܬܐ 632 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕ[[ܐܠܡܕܝܢܐ]]. ܡܫܠܡܢ̈ܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܫܕܪ [[ܩܘܪܐܢ]] ܠܡܘܚܡܕ ܒܝܕ [[ܓܒܪܐܝܠ (ܡܠܐܟܐ)|ܓܒܪܐܝܠ]] [[ܡܠܐܟܐ]]. ܐܢ ܡܫܠܡܝ̈ܐ ܐܡܪܝܢ ܫܡܐ ܕܡܘܚܡܕ܇ ܐܡܪܝܢ ܒܬܪܗ: ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܥܡܗ (صلى الله عليه و سلموسلم
 
[[ܣܕܪܐ:ܐܣܠܐܡ]]