«ܐܝܪܐܢ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܘܣܦܬ ܫܡܐ ܐܚܪܢܐ.
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Ur of the chaldean (ܡܡܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ EmausBot)
ܙ (ܐܘܣܦܬ ܫܡܐ ܐܚܪܢܐ.)
}}
 
'''ܐܝܪܐܢ''' ܐܘ '''ܐܝܪܢ''' ([[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ|ܦܪܣܐܝܬ]]: ايران) ܗܝ [[ܐܬܪܐ]] ܒ[[ܐܣܝܐ (ܝܒܫܬܐ)|ܐܣܝܐ]]܂ ܐܝܪܐܢ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܥܝܪܐܩ]] ܘܥܡ [[ܛܘܪܩܝܐ]] ܘܥܡ [[ܐܪܡܢܝܐ]] ܘܥܡ [[ܐܙܪܒܝܓܐܢ]] ܘܥܡ [[ܛܘܪܩܡܢܣܛܐܢ]] ܘܥܡ [[ܐܦܓܐܢܣܛܐܢ]] ܘܥܡ [[ܦܐܩܣܛܐܢ]]܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܪܐܢ ܢܡܠܠܘܢ ܦܪܣܐܝܬ܂ ܬܘܕܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܝܪܐܢ ܗܝ [[ܡܫܠܡܢܘܬܐ]] [[ܫܝܥܐ|ܫܝܥܝܬܐ]]܀
 
== ܫܡܐ ==