«ܦܪܣ ܚܙܘܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ.
ܙ (r2.7.2+) (ܪܘܒܘܛ ܬܘܣܦܬܐ: sah:Телевидение)
(ܕܟܝܬ.)
'''ܦܪܣ ܚܙܘܐ''' ܐܘ '''ܛܠܦܝܣܝܘܢ''' ܐܘ '''ܛܠܒܝܙܝܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܠܛܝܢܝܐܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܠܛܝܢܝܐܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: televisioτῆλε "ܡܢ ܪܘܚܩܐ" ܘܡܢ [[ܠܫܢܐ ܠܐܛܝܢܝܐ|ܠܐܛܝܢܝܐ]]: visio "ܚܙܘܐ") ܗܝ [[ܛܩܢܘܠܘܓܝܐܛܟܢܘܠܘܓܝܐ]] ܠܫܕܘܪܐܠܡܫܕܪܘ ܕܨܘܪܬ̈ܐܠܨܘܪ̈ܬܐ ܘܩܠܐ܀ܘܠܩ̈ܠܐ܀
 
== ܐܦ ܚܙܝ ==