«ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 2600:1017:B01D:9FAE:5C16:2840:636E:4253 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ [[User:Magiolad...)
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Rows of bodies of dead inmates fill the yard of Lager Nordhausen, a Gestapo concentration camp.jpg|thumb|250px|ܩܛܝܠܝ̈ܢ ܒܚܝܪܬܐ ܡܩܫܘܝܐ ܒܓܪܡܢ.]]
 
'''ܩܛܠܥܡܐ ܝܗܘܕܝܐ''' ܐܦ ܐܬܝܕܥܢܬܝܕܥ ܒܫܡ '''ܗܫܘܐܗ''' ([[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]]: השואה) ܐܘ '''ܗܘܠܘܩܘܣܛ''' (ܒܬܪ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ|ܝܘܢܝܐ]]: ὁλόκαυστος) ܗܘaܗܘܐ ܩܛܠܥܡܐ ܕ[[ܝܗܘܕܝܐ|ܝܗܘܕ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܩܘܡܘܢܝܣܡ|ܩܘܡܘܢ̈ܝܐ]] ܘܕ[[ܩܪܗܟܝܐ|ܩܪ̈ܗܟܝܐ]] ܘܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒ[[ܐܘܪܘܦܐ]] ܥܠ ܝܕܒܝܕ [[ܓܒܐ ܢܐܙܝܐ|ܢܐܙ̈ܝܐ]] ܘܒܪ ܩܝܡܗܢ ܒܝܢܬ 1940 ܘ1945܀
 
ܡܝܬܘܡܬܘ ܒܗܢܐ ܩܛܠܥܡܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܫܬܐܫܬܡܐܐ ܡܝܠܝܘ̈ܢܐܪ̈ܒܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ ܒܚܝܪ̈ܬܐ ܡܩܫܘ̈ܝܐ ܪܝܫܐܝܬ ܒ[[ܓܪܡܢ]] ܘ[[ܦܘܠܢܕܐ]]܀
 
[[ܣܕܪܐ:ܩܛܠܥܡܐ]]