«ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
[[ܠܦܦܐ:Sargon_of_Akkad.jpg|alt=|ܡܨܥܐ|ܙܥܘܪܬܐ|ܡܠܟܐ ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ]]
 
ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ([[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܝܐܝܬ]]: 𒈗𒁺 : "ܫܪܘܟܝܢ""؛ ܣܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܐܪܝܐ) ܗܘ ܡܫܬܐܣܢܐ ܫܘܠܫܠܐ ܐܟܕܝܐ. ܡܬܚܠܗ ܐܡܦܪܛܘܪܬܗ ܪܘܝܚܬܐ ܡܢ [[ܥܝܠܐܡ]] ܠ[[ܝܡܐ ܪܒܐ]]؛ ܘܚܘܝܬ ܐܬܪܐ ܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ]] ܘ[[ܐܢܛܘܠܝܐ]]܀