«ܩܠܝܕܐ (ܡܐܢܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܠܐ ܬܥܒܕ 94704 ܒܝܕ Shuraya (ܡܡܠܠܐ) -- ܩܘܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܗܘ.
ܙ
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit Reverted
(ܠܐ ܬܥܒܕ 94704 ܒܝܕ Shuraya (ܡܡܠܠܐ) -- ܩܘܦܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܗܘ.)
Tag: Undo
 
[[ܠܦܦܐ:Car_keys.jpg|thumb|ܩܠܝܕ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕ[[ܪܕܝܬܐ|ܪ̈ܕܝܬܐ]]]]
 
'''ܩܠܝܕܐ''' ܐܘ '''ܐܩܠܝܕܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ]] κλείς ܘܒܚܫܘܫܐ κλεῖδα) ܐܘ ܩܘܦܠܐ ܗܘ ܡܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܗ ܡܬܦܬܚܝܢ ܘܡܬܬܚܕܝܢ [[ܬܪܥܐ (ܒܒܐ)|ܬܪ̈ܥܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܩܠܝܼܕ݂ܵܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܵܐ|ܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ|ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂ܳܐ|ܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ}}