«ܝܫܘܥ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Hallo2038420 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
Tags: Visual edit Reverted
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ Hallo2038420 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
 
[[ܠܦܦܐ:Christ Carrying the Cross 1580.jpg|thumb|upright|ܨܘܪܬܐ ܕܝܫܘܥ ܒܝܕ [[ܐܠ ܓܪܝܩܘ]]]]
 
'''ܝܫܘܥ''' ܐܘ '''ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ|ܐܪܡܐܝܬ]] ܘ[[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܐܝܬ]] ܝܫܘܥ ܐܘ ישוע ܘܐܦ ܥܒܪܐܝܬ יהושע) ܗܘ [[ܡܫܝܚܐ]] ܕ[[ܡܫܝܚܝܘܬܐ]]܂ ܒܡܫܝܚܝܘܬܐ ܝܫܘܥ ܗܘ ܒܪܗ ܕ[[ܐܠܗܐ]] ܘܚܕ ܡܢ [[ܬܠܝܬܝܘܬܐ]]. ܒ[[ܐܣܠܐܡ]] ܗܘ [[ܢܒܝܐ]] ܪܒܐ ܘܫܡܗ ܗܘ "ܥܝܣܐ" ([[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܐܝܬ]] عيسى)܀
 
== ܠܦܦܐ ==