«ܙܟܘ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
[[file:CDelal Bridge in Zakho (201).JPGjpg|thumb|[[ܓܫܪܐ ܕܕܠܐܠ]] ܗܘ ܓܫܪܐ ܛܒܝܒܐ ܒܙܟܘ]]
 
'''ܙܟܘ''' ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܦܠܐ ܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܥܝܪܐܩ]] ܩܘܪܒܐ ܕܬܚܘܡܐ ܥܡ [[ܛܘܪܩܝܐ]]. ܐܢܫ̈ܐ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܡܛܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܬܠܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ. ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܕܝܕܬܐ ܗܕܐ ܥܬܝܩ ܡܬ ܣܘܪܝܬܘܬܐ ܡܢ [[ܟܠܕܝܐ|ܟܠܕ̈ܝܐ]] ܘ[[ܐܬܘܪܝܐ|ܐܬܘܪ̈ܝܐ]] ܘ[[ܣܘܪܝܝܐ|ܣܘܪ̈ܝܝܐ]] ܘ[[ܐܪܡܢܝܐ|ܐܪ̈ܡܢܝܐ]] ܘܐܝܬܘ ܓܐܘܫ ܝܕ̈ܘܗܝܐ ܘܕܣܢܐܝܝ܆ ܐܠܐ ܝܘܡܢܐ ܚܵܕܲܪܝܵܐ ܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܩܘܪ̈ܕܝܐ ܘܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܐܝܬ ܡܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܬܒܢܐ ܕܕ ܣܘܪܐܝܝ ܐܝܟ ܦܝܫܚܐܒܘܪ ܘܕܐܘܕܝܐ ܘܡܬܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܀
1

edit