«ܘܝܩܝܦܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 67.180.130.88 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a
Tags: Reverted Visual edit
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 67.180.130.88 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ 334a)
Tag: Rollback
 
== ܬܫܥܝܬܐ ==
ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕ[[ܡܛܟܣܬܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ]] ܘܫܬܐܣ ܒ15qqqqqqqܒ15 [[ܟܢܘܢ ܒ]] 2001 ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ]] ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ [[ܓܝܡܝ ܘܝܠܙ]] (Jimmy Wales). ܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܫܬܐܣ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܬܐ ܒܟܠ ܠܫܢܐ ܒ[[ܒܪܝܬܐ]]. ܒܟܠ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܟܠ ܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܚܠܦ ܡܓ̈ܠܐ.
[[ܠܦܦܐ:Walmart logo.svg|alt=WIKOP|ܙܥܘܪܬܐ]]
ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ ܬܪܡܝܬܐ ܕ[[ܡܛܟܣܬܐ ܕܘܝܩܝܡܝܕܝܐ]] ܘܫܬܐܣ ܒ15qqqqqqq [[ܟܢܘܢ ܒ]] 2001 ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܢܓܠܝܐ]] ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܗܘ [[ܓܝܡܝ ܘܝܠܙ]] (Jimmy Wales). ܢܝܫܐ ܕܘܝܩܝܦܕܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܫܬܐܣ ܘܝܩܝܦܕ̈ܝܬܐ ܒܟܠ ܠܫܢܐ ܒ[[ܒܪܝܬܐ]]. ܒܟܠ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܟܠ ܢܫܐ ܐܝܬ ܠܗ ܡܟܢܘܬܐ ܕܫܚܠܦ ܡܓ̈ܠܐ.
 
ܒܬܪ ܫܢܬܐ 2001 ܘܝܩܝܦܕܝ̈ܬܐ ܚܕ̈ܬܐ ܫܬܐܣܬ ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒ2005 ܒܪܐ ܘܝܩܝܦܕܝܐ ܒ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ]] ܘܡܬܚܙܗ ܗܘܐ ܒܐܢܛܪܢܛ ܥܠ ''arc.wikipedia.org''.