ܚܒܘܪ ܐܘ ܚܒܘܪܐ ܐܘ ܚܐܒܘܪܐ (ܥܪܒܐܝܬ: نهر الخابور܇ ܛܘܪܩܐܝܬ Habur Nehri) ܗܘ ܢܗܪܐ ܐܘܪܟܘܬܗ 350 ܟܡ ܕܢܒܥ ܡܢ ܬܝܡܢܐ ܕܛܘܪܩܝܐ ܘܢܣܪܩ ܒܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܒܣܘܪܝܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ

ܚܒܘܪ (ܕܩܠܬ)