ܝܡܬܐ ܕܐܘܢܛܪܝܘ

ܝܡܬܐ ܕܐܘܢܛܪܝܘ (ܐܢܓܠܐܝܬ Lake Ontario) ܗܝ ܚܕܐ ܝܡܐ ܕܚܡܫ ܝܡܡ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܒܩܢܕܐ ܘܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀

ܝܡܬܐ ܕܐܘܢܛܪܝܘ ܘܝܡܡ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ