ܟܝܡܪܐ

ܟܝܡܪܐ (ܝܘܢܐܝܬ: Χίμαιρα܄ ܠܐܛܝܢܐܝܪ: Chimaera) ܗܝ ܒܥܝܪܐ ܕܠܘܩܝܐ ܒܐܢܛܘܠܝܐ ܒܡܝܬܘܠܘܓܝܐ ܝܘܢܝܬܐ ܥܡ ܦܓܪܐ ܕܕܡܐ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܂ ܟܝܡܪܐ ܗܘܬ ܚܕܐ ܒܪܐ ܕܛܝܦܘܢ ܘܕܐܟܝܕܢܐ ܘܚܬܗܘܢ ܕܬܢܝ̈ܢܐ ܕܩܪܒܪܘܣ ܘܕܗܝܕܪܐ ܠܪܢܝܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܟܝܡܪܐ ܒܦܝܢܟܐ