Open main menu

ܡܓܘܫܐ ܬܠܬܐ

ܨܘܪܬܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ ܬܠܬܐ

ܡܓܘ̈ܫܐ ܬܠܬܐ ܐܘ ܡܠܟ̈ܐ ܬܠܬܐ ܐܘ ܚܟܝܡ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܝܫܘܥ ܐܬܝܠܕ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܐܝܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܬܝ ܫܠܝܚܐ ܘܩܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ܀