ܨܘܒܐ ܐܘ ܢܨܝܒܝܢ ܐܘ ܡܓܕܘܢܝܐ (ܛܘܪܩܐܝܬ: Nusaybin) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܥܠܝܬܐ܂ ܗܫܝܐ ܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ ܒܛܘܪܩܝܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܡܪܕܝܢ܂ ܫܒܒܬܐ ܕܩܡܫܠܝ ܒܣܘܪܝܐ܀

ܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܨܘܒܐ

ܐܦ ܚܙܝ ܫܚܠܦ