ܩܠܒܐ:User hr

hr-N Ovaj korisnik govori hrvatski kao materinski jezik.