ܩܠܒܐ:User mk-1

mk-1 Овој корисник има основно знаење на Македонски јазик.