ܩܠܒܐ:User nn

nn-N Denne brukaren har norsk som morsmål, og skriv nynorsk.