ܩܠܒܐ:User no-2

no-2 Denne brukaren/brukeren har god kjennskap til norsk.