ܓܓܘܠܬܐ

ܓܓܘܠܬܐ (ܐܪܡܐܝܬ: גָּגוּלתָּא) ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܗ ܐܨܛܠܒ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܗܘ ܩܪܩܦܬܐ܀

ܕܘܟܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ