«ܟܣܦܐ (ܣܐܡܐ)»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܙܥܘܪܐܝܬ.
ܙ (ܫܢܐ ܣܐܡܐ ܠ ܟܣܦܐ (ܣܐܡܐ): ܫܡܐ ܬܪܝܨܐ.)
(ܕܟܝܬ ܙܥܘܪܐܝܬ.)
[[ܠܦܦܐ:Athena-Schale_Hildesheimer_Silberfund.jpg|thumb|300px|[[ܠܩܢܐ]] ܕܣܐܡܐܝܘܢܝܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܢ ܟܣܦܐ]]
 
'''ܟܣܦܐ''' ܐܘ '''ܣܐܡܐ''' (ܡܢ [[ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ ܥܬܝܩܐ|ܦܪܣܝܐ ܥܬܝܩܐ]]: سیم) ܗܘ [[ܚܦܪܐ]] ܐܘ [[ܢܦܩܐ]] [[ܚܘܪܐ|ܚܘܪ]] [[ܓܘܢܐ]] ܡܬܛܣܣܢܐ ܕܡܬܚܫܒ ܡܗܘܐ ܝܩܝܪ ܕ̈ܡܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܦܪ̈ܐ ܒܬܪ [[ܕܗܒܐ]]. ܬܘܒ ܒܣܘܟܠ [[ܙܘܙܐ]] ܘ[[ܟܣܦܐܥܘܪܦܢܐ]]܀
 
{{ܪܬܡܐ|ܟܸܣܦܵܐ ܐܘ ܣܹܐܡܵܐ|ܠܝܬܟܸܣ̈ܦܹܐ|ܟܶܣܦܳܐ ܐܘ ܣܺܐܡܳܐ|ܠܝܬܟܶܣ̈ܦܶܐ}}
 
[[ܣܕܪܐ:ܚܦܪܐ]]