«ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

no edit summary
(ܫܚܠܦܬ ܡܢ ܨܘܝܒܐ ܠܕܦܐ ܕܬܘܚܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ.)
No edit summary
 
* [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ]]
* [[ܥܕܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܕܢܚܐ]]
* [[ܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܟܠܕܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝܐ]]
 
{{ܬ.ܐ.}}
1,302

edits