«ܠܫܢܐ ܫܝܡܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܙ
ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot
ܙ (ܐܗܦܟ ܫܘܚܠܦ̈ܐ ܒܝܕ 85.229.227.56 (ܡܡܠܠܐ) ܠܬܢܝܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ Legobot)
 
'''ܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ''' ܐܶܢܽܘܢܐܢܘܢ ܟܢܫܐ ܕܠܫ̈ܢܐ ܕܢܬܡܠܠܘܢ ܒ[[ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ]] ܘܒܓܪܒܝܐ ܕ[[ܐܦܪܝܩܐ]]. ܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܕܚܝܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐܝܘܡܢܐ ܐܢܘܢ [[ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ|ܥܒܪܝܐ]] ܘ[[ܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ|ܥܪܒܝܐ]] ܘ[[ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ|ܐܪܡܝܐ]] ܘ[[ܠܫܢܐ ܡܝܠܛܝܐ|ܡܝܠܛܝܐ]] ܘܠܫ̈ܢܐ ܕ[[ܟܘܫ]]܀