«ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ»: ܦܘܪܫܐ ܒܝܢܝ ܬܢܝܬ̈ܐ

ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.
Tags: Mobile edit Mobile web edit Visual edit
(ܕܟܝܬ ܡܢܬܢܐܝܬ.)
 
[[ܠܦܦܐ:Sargon_of_Akkad.jpg|alt=|ܡܨܥܐ|ܙܥܘܪܬܐ|ܡܠܟܐ ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ]]
 
'''ܣܪܓܘܢ ܐܟܕܝܐ''' ([[ܠܫܢܐ ܐܟܕܝܐ|ܐܟܕܝܐܝܬܐܟܕܐܝܬ]]: 𒈗𒁺𒊬𒊒𒄀 : "ܫܪܘܟܝܢ""؛ ܣܘܟܠܗ ܡܠܟܐ ܐܪܝܐ''ܫܪ-ܪܘ-ܓܝ'') ܗܘܗܘܐ ܡܫܬܐܣܢܐ ܫܘܠܫܠܐ ܐܟܕܝܐ. ܡܬܚܠܗܡܬܚ ܐܡܦܪܛܘܪܬܗܫܘܠܛܢܘܬܗ ܪܘܝܚܬܐ ܡܢ [[ܥܝܠܐܡܥܝܠܡ]] ܠ[[ܝܡܐ ܪܒܐ]]؛ ܘܚܘܝܬ ܐܬܪܐ ܕ[[ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ|ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ]] ܘ[[ܐܢܛܘܠܝܐ]]܀