ܬܠ ܐܒܝܒ (ܥܒܪܐܝܬ תֵּל־אָבִיב "ܬܠܐ ܕܬܫܪ̈ܝܬܐ"܆ ܥܪܒܐܝܬ تل أبيب) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܒܣܦܬܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܩܪܝܒܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܕܝܘܦܐ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 443,000 ܥܡܘܪ̈ܝܢ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ܀

ܚܙܘܐ ܕܬܠ ܐܒܝܒ