Open main menu

ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ

ܟܬܒܐ ܥܒܪܝܐ

ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܐܘ ܥܒܪܝܬ (עברית) ܗܘ ܠܫܢܐ ܕܢܬܡܠܠ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܘܕܗܘ ܠܫܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܂ ܢܕܡܐ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܠܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܘܠܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܘܠܠܫ̈ܢܐ ܫܝܡ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܥܬܝܩܐ ܗܘ ܝܬܝܪ܂ ܒܥܒܪܝܐ ܡܬܟܬܒܐ ܗܘܬ ܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐEdit