ܚܙܝ ܐܝܣܪܐܠ (ܠܐ ܕܠܘܚܝܐ) ܠܣܘܟ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕ ܐܝܣܪܐܠ.

ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܘ ܐܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܝܠ ܐܘ ܝܣܪܐܠ (ܥܒܪܐܝܬ יִשְׂרָאֵל‎܆ ܥܪܒܐܝܬ إِسْرَائِيل‎) ܐܘ ܫܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ מְדִינַת יִשְׂרָאֵל‎܆ ܥܪܒܐܝܬ دَوْلَة إِسْرَائِيل‎) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܐܣܝܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܒܣܦܪ ܝܡܐ ܡܕܢܚܝܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ. ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܚܘܡ̈ܐ ܥܡ ܠܒܢܢ ܘܥܡ ܣܘܪܝܐ ܘܥܡ ܝܘܪܕܢܢ ܘܥܡ ܦܠܣܛܝܢ ܘܥܡ ܡܨܪܝܢ. ܢܡܠܠܘܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܥܒܪܐܝܬ ܘܥܪܒܐܝܬ. ܡܢܝܢܐ ܕܥܡܘܪ̈ܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 7,000,000. ܣܓܝܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܝܗܘܕ̈ܝܐ܆ ܟܐ ܣܝܘܡ ܐܘ ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘ ܐܬܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܗܘܕ̈ܝܐ. ܐܝܣܪܐܝܠ ܗܘܬ ܒܝܬܐ ܠܡܫܠܡܢ̈ܐ ܘܠܡܫܝܚܝ̈ܐ ܘܠܕܪ̈ܘܙܝܐ ܘܠܬܘܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚܠܦܬ̈ܐ. ܐܪܫܟܝܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܗܝ ܐܘܪܫܠܡ܀

מְדִינַת יִשְׂרָאֵל (ܥܒܪܐܝܬ)‎
دَوْلَة إِسْرَائِيل (ܥܪܒܐܝܬ)
ܐܬܪܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
ܐܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܢܝܫܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: התקווה
("ܣܒܪܐ")
ܐܝܣܪܐܝܠ
ܐܝܣܪܐܝܠ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܥܒܪܝܐ ܘܥܪܒܝܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܐܝܣܪܐܝܠܝܐ
ܐܪܫܟܝܬܐ ܐܘܪܫܠܡ
31°47′ ܓܪܒܝܐ 35°13′ ܡܕܢܚܐ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܘܪܫܠܡ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ 74.2% ܝܗܘܕ̈ܝܝܢ
20.9% ܥܪ̈ܒܝܝܢ
4.8% ܐܚܪ̈ܢܝܢ
ܬܘܕܝܬܐ 74.2% ܝܗܘܕܝܘܬܐ
17.8% ܐܣܠܐܡ
2.0% ܡܫܝܚܝܘܬܐ
1.6% ܕܪܘܙܝܘܬܐ
4.4% ܐܚܪ̈ܢܐ
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܠܡܢܝܬܐ ܕܝܡܘܩܪܛܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
- ܝܬܒ ܪܝܫ ܟܢܣܬ
- ܕܝܢܬܐ ܪܝܫܢܬܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܪܐܘܒܢ ܪܝܒܠܝܢ
ܢܦܬܠܝ ܒܢܛ
ܡܝܩܝ ܠܘܝ
ܐܣܬܪ ܚܝܘܬ
ܫܘܪܝܐ
- ܙܒܢܐ
ܚܐܪܘܬܐ
14 ܒܐܝܪ 1948
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
150 ܒܥܠܡܐ
20,770–22,072 km²
2.1%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2020)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
99 ܒܥܠܡܐ
9,281,200
420 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2020)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
34 ܒܥܠܡܐ
3723.14 ܪ̈ܒܘܢ ܪ̈ܒܘܢ $
$40,336
ܙܘ̈ܙܐ ܫܩܠ ܐܝܣܪܐܝܠܝܐ ܚܕܬܐ (₪) (ILS)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC + 2
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ ܝܡܝܢܐ
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ il
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 972+

ܬܫܥܝܬܐ

ܫܚܠܦ

ܝܬܘܒܐ ܝܗܘܕܝܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ ܩܕܝܡ ܫܢܝܢ ܗܘܐ ܝܬܝܪ. ܒܫܢܬ 66 ܐܬܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܛܪܕܘ ܒܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܣܓܝܐܐ ܠܝܗܘܕ̈ܝܐ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ܀