ܐܘܪܘܦܐ (ܝܒܫܬܐ)

ܐܘܪܘܦܐ ܒܥܠܡܐ

ܐܘܪܘܦܐ ܐܘ ܐܘܪܝܦܝ ܐܘ ܐܘܪܦܝ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: Εὐρώπη) ܗܝ ܝܒܫܬܐ܂ ܐܘܪܘܦܐ ܗܝ ܚܕܐ ܡܢ ܫܒܥ ܝܒܫ̈ܬܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ ܕ710000000 ܐܢܫ̈ܐ܂ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܕܐܘܪܘܦܐ ܗܘ ܡܡܘܢܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܒܒܪܝܬܐ܀

ܐܦ ܚܙܝEdit

[[File:|65px|link=ܬܪܥܐ:ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ|ܬܪܥܐ:ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ]]
ܐܦܪܝܩܐ ܐܣܝܐ ܐܘܪܘܦܐ ܐܡܪܝܩܐ ܓܪܒܝܝܬܐ ܐܡܪܝܩܐ ܬܝܡܢܝܬܐ ܐܘܩܝܢܘܣܝܐ ܐܢܛܐܪܩܛܝܩܐ ܐܛܠܣ