ܒܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ

ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל) ܗܘ ܫܡܐ ܕܒܗܘ ܢܬܝܕܥܘܢ ܗܘܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ. ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܬܩܪܝ ܥܠ ܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܥܩܘܒ (ܕܐܬܩܪܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܬܪ ܬܟܬܘܫܗ ܥܡ ܡܠܐܟܐ)܀

ܝܥܩܘܒ ܟܬܫ ܥܡ ܡܠܐܟܐ
ܛܘܦܣܐ ܡܢ ܒܝܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠܝܐ ܕܡܢ 700-1000 ܩ.ܡ. ܒܒܝܬ ܥܬܩ̈ܐ ܕܐܪܥ ܐܝܣܪܐܝܠ (ܬܠ ܐܒܝܒ - ܐܝܣܪܐܝܠ)
ܦܣܦܣܐ ܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܣܬܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ