ܗܢܕܘ، ܚܘܝܠܐ ܐܘ ܗܢܕܘܣܛܐܢ (ܗܢܕܘܐܝܬ: भारत܄ ܐܢܓܠܐܝܬ: India) ܗܝ ܐܬܪܐ ܒܬܝܡܢܐ ܕܐܣܝܐ܂ ܗܢܕܘ ܐܝܬ ܠܗ ܬܚܘܡܐ ܥܡ ܦܐܩܣܛܐܢ ܘܥܡ ܨܝܢ ܘܥܡ ܢܝܦܐܠ ܘܥܡ ܒܘܛܐܢ ܘܥܡ ܡܝܐܢܡܐܪ ܘܥܡ ܒܢܓܠܐܕܫ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܗܢܕܘ ܢܡܠܠܘܢ ܗܢܕܘܐܝܬ ܘܒܠܫܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܀

भारत गणराज्य
ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܗܢܕܘ
ܐܬܐ ܕܗܢܕܘ ܢܝܫܐ ܕܗܢܕܘ
ܐܬܐ ܢܝܫܐ
ܓܢܘܡܐ: सत्यमेव जयते
("ܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕ ܙܟܐ")
ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: জন গণ মন
ܗܢܕܘ
ܗܢܕܘ
ܝܒܫܬܐ ܐܣܝܐ
ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ ܗܢܕܘܝܐ܄ ܐܢܓܠܝܐ܄ ܐܚܪ̈ܢܐ
ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܐܪܫܟܝܬܐ ܢܝܘ ܕܠܗܝ
ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܡܘܡܒܐܝ
ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}}
ܬܘܕܝܬܐ {{{ܬܘܕܝܬܐ}}}
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܦܕܪܠܝܬܐ ܦܪܠܡܢܝܬܐ
ܡܕܒܪܢܐ
- ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
- ܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܦܪܐܛܝܒܐ ܦܐܛܝܠ
ܡܐܢܡܘܗܐܢ ܣܝܢܓ
ܫܘܪܝܐ
- ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ
- ܩܘܛܢܝܘܬܐ
ܚܐܪܘܬܐ
15 ܒܐܒ 1947
26 ܟܢܘܢ ܒ 1950
ܫܛܚܐ
- ܟܠܢܝܐ
- ܡܝ̈ܐ (%)
7 ܒܥܠܡܐ
3,287,590 km²
9.56%
ܥܡܘܪܐ
- ܟܠܢܝܐ (2007)
- ܣܒܝܣܘܬܐ
2 ܒܥܠܡܐ
1.12 ܒܝܠܝܘܢ
329 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km²
ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ
- ܟܠܢܝܬܐ (2007)
- ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ
3 ܒܥܠܡܐ
1.089 ܛܪܝܠܝܘܢ
964$
ܙܘ̈ܙܐ ܪܘܦܝ ܗܢܕܘܝܐ (INR)
ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ UTC +5:30
ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}}
ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ in
ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ 91+


This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.