ܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ

ܡܦܩܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܡܦܩܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܟܬܝܒܬܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܕܐܬܥܒܕܬ ܒܕܪܐ ܬܪܝܢܐ܇ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܬܥܒܕܬ ܒܝܕ̈ܝ ܝܗܘܕ̈ܝܐ ܪܘܒܐ ܕܡܠܦܢܵܐ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܥܒܕܬ ܒܝܕ̈ܝ ܡܫܝ̈ܚܝܐ܀

Peshitta464 (The S.S. Teacher's Edition-The Holy Bible - Plate XIII).jpg

ܫܡܐ ܕܦܫܝܛܬܐEdit

ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܬܩܪܝܬ ܦܫܝܛܬܐ ܟܕ ܐܬܟܬܒܬ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ. ܐܬܩܪܝܬ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܒܫܡ ܦܫܝܛܬܐ ܒܝܕ̈ܝ ܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܕܚܝ ܒܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܘܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ܀[1]