ܕܒܘܪܐ (ܢܒܝܬܐ)

ܕܒܘܪܐ (ܥܒܪܐܝܬ דְּבוֹרָה ܐܘܟܝܬ ܕܒܘܪܬܐ) ܗܘܬ ܢܒܝܬܐ ܘܕܝܢܬܐ ܘܡܚܘܪܬܐ ܘܡܫܠܛܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܕܐ ܡܢ ܕ̈ܝܢܐ ܘܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܕܡܡܠܠ ܥܠܝܗ̇ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܒܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܒܣܦܪܐ ܕܕ̈ܝܢܐ ܡܕܟܪ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܐܢܬܬܗ ܕܠܦܝܬܘܪ܆ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܝܢܬܐ ܢܩܒܬܢܝܬܐ ܐܝܚܝܕܝܬܐ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܡܠܠ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܡܕܟܪܠܗ ܦܩܕܠܗ ܒܪܩ ܦܩܘܕܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܩܪܒܐ ܕܣܝܣܪܐ ܦܩܘܕܐ ܕܝܒܝܢ ܡܠܟܐ ܕܟܢܥܢ܀

ܚܬܡܐ ܕܕܒܘܪܐ ܡܢ ܫܢܬ 1553


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ