ܫܡܘܐܝܠ (ܥܒܪܐܝܬ שְׁמוּאֶל܆ ܝܘܢܝܐܝܬ Σαμουήλ)‏ ܗܘ ܢܒܝܐ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܀

ܐܝܩܘܢܐ ܪܘܣܝܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܡܢ ܕܪܐ ܕܫܒܥܣܪ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ