ܐܪܡܝܐ (ܢܒܝܐ)

ܐܪܡܝܐ (ܥܒܪܐܝܬ יִרְמְיָהוּ "ܝܪܡܝܗܘ") ܗܘܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ ܘܢܒܝܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ. ܐܪܡܝܐ ܚܝܐ ܡܢ 645 ܥܕܡܐ ܠ587 ܩܕܡ ܡܫܝܚܐ܀

ܨܘܪܬܐ ܕܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܒܝܕ ܡܝܟܠܐܢܓܠܘ


ܢܒܝ̈ܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ
ܐܗܪܘܢ | ܐܚܝܐ | ܐܠܝܐ | ܐܠܝܥܙܪ | ܐܠܝܫܥ | ܐܪܡܝܐ | ܐܫܥܝܐ | ܓܕ | ܓܕܘ | ܕܒܘܪܐ | ܕܘܝܕ | ܕܢܝܐܝܠ | ܗܘܫܥ | ܙܟܪܝܐ | ܚܒܩܘܩ | ܚܓܝ | ܚܘܠܕܝ | ܚܙܐܝܠ | ܚܙܩܝܐܝܠ | ܚܢܢܝ | ܝܗܘ | ܝܘܝܠ | ܝܘܢܢ | ܡܠܐܟܝ | ܡܘܫܐ | ܡܝܟܐ | ܡܝܟܐܝܗܘ | ܡܪܝܡ | ܫܡܘܐܝܠ | ܢܚܘܡ | ܢܬܢ | ܥܕܘ | ܥܘܒܕܝܐ | ܥܙܪܝܐ | ܥܡܘܣ | ܦܝܢܚܣ | ܨܦܢܝܐ | ܫܡܥܝܐ